O menino chorou

O menino chorou
Nhem Nhem Nhem !
Porque não mamou
Nhem Nhem Nhem !
Sua mãe ta na feira
Nhem Nhem Nhem !
Ela ainda, não voltou
Nhem Nhem Nhem !
Cala a boca menino !
Nhem Nhem Nhem !
O menino danado
Nhem Nhem Nhem !
O menino malvado !
Nhem Nhem Nhem !

SPIP | Se connecter | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0